Kombinirani oddelek 1., 2. in 3. r

V kombiniranem oddelku 1., 2. in 3. razreda je skupaj 7 učencev.

Razredničarka je Tamara Jušković. V oddelku poučujejo še Teja Obrovnik, Brane Vodopivec in Mojca Krivec. V oddelek se vključujeta še svetovalna delavka Suzana Kline in logopedinja Maruša Poklič.

//