Spoštovani starši, dragi učenci!                                                                                                                14. 5. 2020

Vlada Republike Slovenije je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje.

MIZŠ nas je 12. 5. 2020 seznanilo s prvimi zaključki intenzivnih sestankov s predstavniki NIJZ, predsedniki aktiva OŠPP in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Podajamo vam informacije, ki so aktualne za programe, ki jih izvaja naša šola.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, se učenci prvega triletja OŠPP vračajo v šolo. Vračajo se le otroci brez zdravstvenih omejitev in zdravi otroci. Starši teh otrok boste pred začetkom podpisali izjavo pred vstopom v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja Covid-19, ki vam jo bodo posredovali razredniki.

Prav tako se boste z razredniki pogovorili in dobili navodila  o natančnem poteku dela in  ostala navodila.

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo, razen za učence, ki imajo učne težave ali težko dosegajo učne cilje. Za njih se bo od 25. 5. 2020 naprej v prostorih šole izvajal dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.  S temi učenci se bo dogovarjala razredničarka ali svetovalna delavka.

Prav tako bo zaenkrat vzgojno-izobraževalno delo za učence PPVI potekalo na daljavo.

MIZŠ nas obvešča, da nam bo NIJZ v najkrajšem možnem času posredoval tudi dodatna higienska priporočila, ki bi jih za delo z otroki s posebnimi potrebami potrebovali. Seveda vas bomo tudi z njimi seznanili.

V priponki si lahko pogledate tudi Hišni red, ki velja od 15. 5. 2020 do preklica.

HIŠNI RED Park 15. 5.

O vseh spremembah in podrobnostih vas bomo sproti obveščali  preko šolske spletne strani in telefonsko (razredničarke, svetovalna delavka).

Dostopnost
//