Spoštovani starši, dragi učenci!                                                                                                Slovenske Konjice, 22. 5. 2020

V skladu z okrožnico  MIZŠ in priporočili za izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela v programih za otroke s posebnimi potrebami z dne 21. 5. 2020 vas obveščamo, da bodo učenci Posebnega programa ponovno pričeli obiskovati šolo v ponedeljek, 25. 5. 2020.

Starši ste že prejeli izjavo o zdravstvenem stanju vašega otroka, povezanim s COVID-19. Skrbno jo preglejte, vi ali vaš otrok pa jo prinesite razredničarki najkasneje do ponovnega pričetka obiska šole.

S starši učencev, ki se zaradi zdravstvenih težav ne bodo mogli izobraževati v šoli, se bodo povezali razredniki in jim v okviru zmožnosti prilagodili oblike in metode dela na daljavo.

Zaradi preprečevanja širjenja korona virusne okužbe COVID-19 bodo v šoli veljali posebni protokoli:

  • Pouk smejo obiskovati zdravi učenci brez znakov akutne okužbe dihal.
  • Po prihodu kombijev bodo učence počakale varuhinje in jih pospremile oz. usmerile v razred.
  • Starši, ki boste pripeljali otroke v šolo sami ob 8.15, boste z njimi počakali pred vhodom, da jih prevzamejo učiteljice oz. varuhinje. Pri prihodu upoštevajte varnostno razdaljo 1, 5 m.
  • Po koncu pouka se boste starši z razredniki dogovorili za prevzem otroka pred vhodom.
  • Do konca šolskega leta se bo pouk izvajal v njihovih matičnih učilnicah ali na prostem. V učilnicah bodo klopi razporejene z upoštevanjem priporočljive varnostne razdalje med učenci (1,5 do 2 m). Učenci bodo imeli ves čas določeno svojo šolsko klop, za katero bodo sedeli.
  • V šolo ne smejo nositi svojih igrač in drugih predmetov.
  • Učenci si bodo redno umivali roke, skrbeli za pravilno higieno kašlja, na voljo bodo imeli ustrezna razkužila.
  • Toplo malico bodo imeli vsi učenci ob 10.45 v jedilnici OŠ Pod goro.
  • Priporočamo, da zaradi izvajanja pouka na prostem učenci prinesejo v šolo sredstvo za zaščito pred soncem (pokrivalo, krema za sončenje), sredstvo za zaščito pred klopi in plastenko z vodo.
  • V kolikor se bo pri otroku pojavilo obolenje s simptomi COVID 19, bomo učenca umaknili v prostor za izolacijo. Varuhinja bo počakala z učencem do prihoda starša, ki ga bo prevzel po predhodnem klicu pred vhodom v šolo. V kolikor se izkaže, da je učenec okužen s COVID 19, so starši dolžni takoj obvestiti šolo (telefonsko, elektronska pošta).

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo, razen za učence, ki imajo učne težave ali težko dosegajo učne cilje. Za njih se bo od 25. 5. 2020 naprej v prostorih šole izvajal dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.  S temi učenci se bo dogovarjala razredničarka ali svetovalna delavka.

Komunikacija med starši in strokovnimi delavci šole bo še naprej potekala po telefonu ali po elektronski pošti, o vseh spremembah in podrobnostih pa vas bomo sproti obveščali tudi preko šolske spletne strani.

S hišnim redom šole se lahko seznanite na spletni strani šole.

Hišni red

Zaradi zagotavljanja varnosti učencev in zaposlenih bo šola v času pouka zaklenjena, zato pozvonite (črni zvonec ob vhodnih vratih)!

 

Dostopnost
//