Spoštovani starši,

kot ste že verjetno izvedeli iz medijev, bo v naslednjem tednu pouk za vse učence potekal na daljavo.

Tako smo se zopet znašli pred izzivom, pri katerem pa potrebujemo vašo pomoč. Učenci so imeli dva tedna počitnic in so verjetno že pozabili na šolsko rutino. Po naših izkušnjah, potrebujejo učenci prvi teden po počitnicah kar nekaj energije in časa, da se zopet navadijo na šolsko delo. Tokrat ostajajo doma, zato bo za njih verjetno to še težje. Prosim vas, da se z njimi pogovorite, da se s ponedeljkom pričenja pouk in da bo potrebno redno delati. V prvih dneh bo potrebno več nadzora in preverjanja, če so opravili vse delo. Učitelji bodo še posebej pozorni na odzivnost učencev in vas bodo sproti obveščali o neodzivnosti. S tem bomo preprečili kopičenje nepredelane snovi in posledično stiske, v kateri se bi zaradi tega znašli.

Tako jaz kot učitelji si želimo, da bi učenci čim prej prišli v šolo, vendar glede na okrožnice in epidemiološko situacijo ne kaže preveč dobro. Bojim se, da zna taka oblika dela trajati dalj časa, predvsem za učence višjih razredov.

Če boste karkoli potrebovali ali se znašli v kakšni stiski se obrnite na nas. Vsi kontakti in informacije so na spletni strani.

Učenci bodo imeli možnost brezplačnega toplega obroka, ki pripada tistim,

ki so prijavljeni na šolsko kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Starši učencev lahko svoje otroke, če so ti upravičeni na topli obrok, prijavite do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 10. ure (preko šolske spletne strani www.podgoro.si ali na e-naslov: tajnistvo@podgoro.si).

S prijavo je prevzem toplega obroka obvezen in velja do veljavnosti ukrepa.

Za prevzem toplega obroka ste zadolženi starši oziroma učenci sami.

Učenci oziroma njihovi starši topli obrok prevzamete na šoli. V kolikor ste oddaljeni od šole in obroka ne morete prevzeti, se obrnite na nas in bomo v sodelovanju z občino poskušali najti rešitev.

Prevzem obroka bo med 11. in 14. uro.

V kolikor bo dovolj prijav, bo prevzem mogoč od torka, 10. 11. 2020, dalje.

Lepo vas pozdravljam,

Darja Ravnik,

ravnateljica

Dostopnost
//