Andraževo medpredmetno povezovanje

Andraževo medpredmetno povezovanje

Andraž je pri pouku na daljavo zelo priden in produktiven. Tedensko tematiko gozd je združil z gibanjem in športno vzgojo. Poslal nam je sliko premagane poti in s tem dokazal, da mu tudi tehnologija ne predstavlja nobenega problema 💪. Mimogrede krasen gobji ulov!...
Dostopnost
//