NIS 456

V kombiniranem oddelku 7., 8. in 9. razredu je 8 otrok.

Razredničarka je Anja Čubrič.

V oddelku poučujejo še Sabina Klančnik Fijavž, Rok Hajd in Dominik Trstenjak. V oddelek se vključuje tudi svetovalna delavka Suzana Kline v okviru razrednih ur in individualnih obravnav učencev.

Dostopnost
//