Svetovalna služba

Delo svetovalne delavke na naši šoli opravlja pedagoginja Nadja Vidmajer. Tel: 03-757-29-85 E – mail: nadja.vidmajer@podgoro.si   Urnik šolske pedagoginje: ponedeljek: od 7.00 do 14.00 sreda: od 11.00 do 14.00 četrtek: od 12.00 do 14.00   Delo svetovalne službe so...

OPB

V oddelek podaljšanega bivanja  so vključeni učenci in učenke od 1. - 9. razreda. V oddelku poučujejo učiteljice Tamara Jušković, Tina Gal črešnar, Maja Knez, Nika Škorjanc in Mojca Tomažič Capello. Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo...

PPVI

V tem šolskem letu so učenci na stopnje razvrščeni sledeče: 1. stopnja: 3 učeneci, 3. stopnja: 1 učenec, 4. stopnja: 1 učenec, 5. stopnja: 1 učenka in 1 učenec. Razredničarka oddelka je Irena Pečovnik, varuha sta Lilijana Rebernak in Daniel Jarc, spremljevalka gibalno...

7., 8., 9. razred

V kombiniranem oddelku 7., 8., 9. razreda je 5 učencev. Trije učenci so v 7. razredu, ena učenka v 8. in ena učenka v 9. razredu. Vsi učenci prihajajo v šolo iz občine Slovenske Konjice, le en učenec prihaja iz občine Šentjur. Razredničarka je Andreja Rečnik. V...

1., 4., 6. razred

V oddelku je 5 otrok. V 1. razredu sta 2 učenki, v 4. razredu 1 učenka in 1 učenec in v 6. razredu 1 učenec. Razredničarka v oddelku je Tamara Jušković. V oddelku poučujejo še Nika Škorjanc, Andreja Rečnik in Brane Vodopivec. V oddelek se vključujeta tudi Daniel Jarc...

Zaposleni

  IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKI NASLOV Andreja Rečnik andreja.recnik@podgoro.si Brane Vodopivec brane.vodopivec@podgoro.si Irena Pečovnik irena.pecovnik1@podgoro.si Lilijana Rebernak lilijana.rebernak@podgoro.si Daniel Jarc                     daniel.jarc@podgoro.si Tina...

Dostopnost
//