Kombinirani oddelek 6., 7. in 8. r.

6., 7. in 8. razred

V kombiniranem oddelku 6.,7. in 8. razreda je 8 učencev.

Razredničarka je Tamara Juškovič. V oddelku poučujejo še Tanja Klančnik, Darja Ravnik, Tina Gal Črešnar, Rok Hajd in Dominik Trstenjak. V oddelek se vključuje tudi svetovalna delavka Suzana Kline v okviru razrednih ur in individualnih obravnav učencev.

Dostopnost
//