Kombinirani oddelek 5., 6., 7. in 8. r.

5., 6., 7. in 8. razred

V kombiniranem oddelku 5., 6.,7. in 8. razreda je 7 učencev.

Razredničarka je Tanja Klančnik. V oddelku poučujejo še  Darja Ravnik, Tamara Jušković, Tina Gal Črešnar, Rok Hajd, Teja Obrovnik in Dominik Trstenjak. V oddelek se vključuje tudi svetovalna delavka Suzana Kline v okviru razrednih ur in individualnih obravnav učencev.

//