Kombinirani oddelek 6., 7. in 8. r.

7., 8. in 9. razred

V kombiniranem oddelku 7., 8. in 9. razredu je 8 otrok.

Razredničarka je Tamara Juškovič. V oddelku poučujejo še Darja Ravnik, Sabina Klančnik Fijavž, Rok Hajd in Dominik Trstenjak. V oddelek se vključuje tudi svetovalna delavka Suzana Kline v okviru razrednih ur in individualnih obravnav učencev.

Dostopnost
//