Svetovalna služba

SVETOVALNA SLUŽBA

Delo svetovalne delavke na naši šoli opravlja pedagoginja Suzana Kline.

Tel: 03-757-29-85

E – mail:  suzana.kline@podgoro.si

Urnik šolske pedagoginje:

ponedeljek: od 12.00 do 15.00

torek: od 7.00 do 15.00

sreda: od 7.00 do 15.00

četrtek: od 7.00 do 10.00

petek: od 7.00  do 15.00

Delo svetovalne službe so leta 1999 opredelile programske smernice, kjer je opredeljeno, da svetovalna služba opravlja interdisciplinarno strokovno delo v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi strokovnega znanja, preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela, s tem da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi institucijami.

Bistvo dela šolske pedagoginje je, da je v času dosegljivosti vedno na voljo učencem, staršem in strokovnim delavcem, ko potrebujejo pomoč.

Delo pedagoginje obsega:

•          Sodelovanje pri sprejemu in vključitvi novih učencev ali pri prešolanju,

•          spremljanje postopka usmerjanja za otroke s posebnimi potrebami,

•          sodelovanje pri pripravi, izvedbi in evalvaciji individualiziranih programov,

•          osebno svetovanje učencem in staršem,

•          individualno delo z učenci,

•          svetovanje in usmerjanje zaželjenega vedenja,

•          pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk,

•          skupinsko delo z učenci in starši,

•          timsko delo z učitelji,

•          sodelovanje z vodstvom,

•          poklicno orientacijo,

•          preventivne dejavnosti (socialne igre),

•          ureja prevoze s šolskim kombijem,

•          sodelovanje pri organizaciji sistematskih in zobozdravstvenih pregledov,

•          sodelovanje z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo, Zdravstveni dom, Zavod za šolstvo…),

•          vodenje aktiva strokovnih delavcev.

Dostopnost
//