OPB

V oddelek podaljšanega bivanja  so vključeni učenci in učenke od 1. – 9. razreda NIS ter 2. in 3. stopnja PPVI.

V oddelku poučujejo Tjaša Kunštek in Teja Obrovnik.

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku.

V okviru podaljšanega bivanja se izvaja naslednje dejavnosti:

• samostojno učenje,

• ustvarjalno preživljanje časa,

• sprostitvena dejavnost,

• prehrana.

Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje, ki so ga pridobili pri pouku ali zunaj pouka, dodatno utrdijo, razširijo, poglobijo, sistemizirajo in uporabijo v novih situacijah.

Glede na to, da pri učencih koncentracija niha, je smiselno omejiti tudi čas za samostojno učenje. Pri mlajših učencih je ta čas krajši, pri starejših učencih pa je ta čas daljši.

Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami po njihovi izbiri. Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki naj imajo določen cilj, ob čemer upošteva in omogoča razvoj njihovih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti.

Aktivnost poteka v okviru vsebin, ki jih ustvarjajo učenci, učitelj pa je animator dejavnosti.

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki.

Metode, s katerimi se dosega cilje, so: igra (športne, družabne, razvedrilne, socialne, rajalne, opazovalne igre), likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, ogled videokaset, branje, pogovor, sprehod… Aktivnost in prostor si učenci s pomočjo učitelja izberejo sami glede na možnosti: učilnica, igralnica, knjižnica, telovadnica, igrišče, okolica šole.

Prehrana je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na obrok, s poudarkom na kulturi prehranjevanja, in prehrana učencev v organizaciji šole.

Dostopnost
//