Kombiniran oddelek 4., 5. in 6. razreda

V oddelku je 7 učencev. Razredničarka je Maša Lipovec. V razredu poučujejo še Sendy Sreš (SLJ 4.r, LUM 4., 5., 6. r, sorazredničarka), Tanja Tajnikar (MAT 4. r), Aleška Brumec in Nina Pavlič (ŠPO 4., 5., 6. r) ter Maja Keblič (GUM 4., 5., 6. r).

Dostopnost
//