ZGODOVINSKI  RAZVOJ OŠ  V PARKU

Prvi oddelek šole, ki so jo takrat imenovali posebna osnovne šola, je bil ustanovljen v šolskem letu 1970/71 pri takratni II. osnovni šoli Slov. Konjice, današnji OŠ Pod goro. Z vsakim naslednjim šolskim  letom je bil ustanovljen nov oddelek. Pouk je potekal v starem šolskem poslopju. V tej stavbi so bile delovne razmere  slabe.

V šolskem letu 1974/75 je  postala »posebna osnovna šola« samostojna ustanova.

Leta 1975 je bila zgrajena nova stavba, v katero smo se preselili in šolo poimenovali Pohorski odred. V tej zgradbi poteka  pouk še danes. Leta 1991 pa se  je šola preimenovala v OŠ V parku.

Skozi vsa leta je število otrok  na šoli nihalo. Od največ 106 učencev se je število učencev vsako leto zmanjševalo, tako smo izgubili samostojnost, se priključili OŠ Pod goro  in  postali Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami V parku Slovenske Konjice.

V šolskem letu 1994/95 smo na šoli uvedli prvi oddelek  za izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja.

Dostopnost
//