Šolska prehrana

Šolska prehrana obsega zajtrk, malico in kosilo. Prijavijo jo starši ali skrbniki z vlogo, ki jo je predpisal zakonodajalec.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost staršev, da posamezne obroke pravočasno odjavijo in plačajo prispevek za šolsko prehrano.

Odjavo obroka sporočijo po telefonu:

03/757 29 53, do 8.00 (šolska kuhinja) ali

03/757 29 50, 7.00−8.00 in 12.00−13.00 za naslednji dan (tajništvo)

Čas malice: 9.30 – 10.00 in 10.00 – 11.00 za učence PPVI

Cene šolske prehrane za učence OŠ V parku:

– topla malica: 1,26 € (dnevno)

– hladna malica: 0,80 € (dnevno).

Vsem učencem je zagotovljen dostop do pitne vode. Pred odhodom domov je učencem na voljo sadje in kruh.

Dostopnost
//