Predstavitev šole

OŠ V parku je podružnična šola OŠ Pod goro Slovenske Konjice (več podatkov o centralni šoli lahko najdete na njihovi spletni strani www.podgoro.si).   V  OŠ V parku izvajamo naslednje oblike strokovnega dela oziroma usposabljanja:

 • prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS),
 • posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI).

Vzgojno-izobraževalno delo šole poteka na osnovi predmetnika in predpisanega učnega načrta za OŠ s prilagojenim programom in izobrazbenim standardom. Pouk poteka po urniku v dopoldanskem času s pričetkom ob 8.20  uri in se zaključi ob 14.25 oziroma po urniku. Prihod učencev v šolo je ob 8.00. Pri delu se upoštevajo  posebnosti in  razlike  otrok in njihovih interesov. V okviru pouka se izvaja individualizacija. Pouk, dejavnosti ob pouku in interesne dejavnosti se izvajajo v šestih učilnicah, učilnici za tehnični pouk, učni kuhinji, večnamenskem prostoru, učilnici na prostem, v snoezelen ter na zelenih in asfaltiranih površinah pri šoli. .Na šoli je tudi knjižnica. Športna vzgoja in športno-rekreativne dejavnosti se izvajajo v športni dvorani in na igriščih v neposredni bližini šole. Objekti so v upravljanju Zavoda za šport Slovenske Konjice. Učenci se vsa leta uspešno vključujejo v različna tekmovanja:

 • likovni natečaji,
 • računanje je igra,
 • mladi tehniki,
 • skrb za zdrave in čiste zobe,
 • bralna značka,
 • športna tekmovanja…

Učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja se udeležujejo specialne olimpiade. Redno sodelujemo z našo centralno šolo Pod goro. Skupaj z učenci te šole hodimo na kulturne prireditve, izlete, tehnične, športne in kulturne dneve, filmske in gledališke predstave, v letno in zimsko šolo v naravi, v  knjižnico. Življenje na šoli popestrimo s kulturnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi, s katerimi se predstavimo tako v šoli, kot v kraju samem: društvu Sožitje, VDC-ju, učencem centralne šole, vrtcu. Vključujemo se tudi v dogodke lokalne skupnosti, ki nas podpira in vzpodbuja pri delu. Število oddelkov v tem šolskem letu:

Nižji izobrazbeni standard (NIS) – 4 oddelki:

 • kombinirani oddelek 1. in 2. razreda,
 • 3. razred
 • kombinirani oddelek 4., 5. in 6. razreda
 • kombinirani oddelek 7., 8. in 9. razreda

Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI) – 3 oddelki

 • oddelek 1. stopnje
 • oddelek 2. stopnje
 • kombiniran oddelek 3. in 4. stopnje
 • kombiniran oddelek 5. in 6. stopnje

Vodja podružnice OŠ V parku je Suzana Kline.

Pomembni kontakti:

Telefonska številka (zbornica): 03 757 29 91
Telefonska številka (pedagoginja): 03 757 29 85

elektronski naslov šole: park@podgoro.si

Kontakti OŠ Pod goro:

Ravnateljica: Darja Ravnik

Pomočnica ravnateljice: Jasna Vrbanec

Tajnica: Milena Zlodej

Telefon tajništvo OŠ Pod goro: 03 757 29 50

Telefaks: 03 757 29 75

E-naslov:  os.pod-goro@guest.arnes.si

Spletna stran OŠ Pod goro: www.podgoro.si

Dostopnost
//