V kombinirani oddelek je vključenih 6 učencev. Med seboj so zelo povezani, si pomagajo in so drug drugemu za vzgled.
Veselijo se uspehov drug drugega. Veliko časa preživijo tudi v naravi, kjer skrbijo za šolski vrt, okolico šole, radi pomagajo hišniku pri njegovih opravilih.
Udeležujejo se različnih natečajev in tekmovanj. Še posebej se veselijo šole v naravi na Debelem rtiču.
Povezujejo se tudi s širšim okoljem. Učenci opravljajo nekaj ur delovne vzgoje v zunanjih podjetjih. Za Sožitje izdelujejo novoletne voščilnice in za njihove člane pripravijo kulturni program na novoletnem srečanju.
Pri pouku jih usmerjajo razredničarka Irena Pečovnik, učitelj GŠV Rok Hajd in učiteljica LVZ Andreja Blimen-Majcen. V delo pa se vključuje tudi svetovalna delavka Suzana Kline in varuhinja Lilijana Rebernak.

Priprava jedi iz jesenskih pridelkov

Jakobova predstavitev značilnosti jeseni

Razvoz vabil za gledališko predstavo

Dostopnost
//