V tem šolskem letu se na šoli trudimo, da bi zbrali čim več sredstev za opremo snoezelen sobe, ki bo v prostorih bivše kuhinje.

Večina otrok, ki obiskujejo našo šolo, ima težave na različnih področjih, ki vplivajo na osnovno delovanje v okolju.

Snoozelen je ime za multisenzorno sobo, ki omogoča posamezniku sprejemanje informacij preko različnih čutil, povezanost čutnega zaznavanja in gibanja, boljše sposobnosti funkcioniranja telesa v okolju ter pridobivanje novih izkušenj.

Namenjena je predvsem otrokom z motnjami v kognitivnem in celostnem razvoju, otrokom po nezgodni možganski poškodbi, tistim z učnimi težavami in kroničnimi bolečinami. Snoezelen je koristen tudi za osebe s telesno in duševno okvaro, s težnjo po samopoškodovanju, osebe z avtizmom ali motnjami pozornosti, za hiperaktivne otroke, osebe z demenco, za starejše osebe, ki se težko vključujejo v socialno okolje.

Omenjena soba omogoča umiritev učenca in razvijanje usmerjene pozornosti ter razvijanje zaznavnih funkcij, ki so potrebne pri osvajanju osnovnih življenjskih veščin. Terapevtska soba je priložnost tudi za učence, ki težje vzpostavljajo socialne stike in se težje prilagajajo na nove življenjske situacije, saj soba omogoča, da se ustvarjajo različne situacije na katere se otrok s pomočjo večkratnih ponovitev uči reagiranja (svetlobni efekti, slušni dražljaji).

Začetki tega terapevtskega pristopa izhajajo iz Nizozemske, kjer so ga prvotno uporabljali v ustanovah s težje prizadetimi osebami. Ker so se pozitivni učinki pokazali tudi pri ostalih obiskovalcih, je tovrstna terapija postala pomembna na pedagoškem in rehabilitacijskem področju.

V začetku šolskega leta smo skupaj z učenci centralne šole pripravili Žur z razlogom, na katerem smo z donacijami in denarjem od prodanih vstopnic že zbrali nekaj denarja.

Marca 2015 bomo za širšo javnost pripravili gledališko predstavo Pekarna Mišmaš. Po predstavi bomo organizirali dražbo likovnih del učencev, poslikanih starih koles in dresov znanih slovenskih nogometašev.

Slike izdelkov, ki bodo na dražbi, si lahko pogledate v galeriji »Dražba za snoezelen«.

Za nakup izdelkov pošljite povpraševanje na irena.pecovnik1@podgoro.si

 

Dostopnost
//