V četrtek, 7. 4. 2022, se je pod organizacijo II. OŠ Žalec odvijalo 4. debatno srečanje OŠPP z osrednjo temo MOJA PRIHODNOST. Že drugo leto je zaradi Covid-19 potekalo na daljavo, a kljub temu se je število udeležencev na debatnem srečanju povečalo. Po uvodnem skupnem delu in pozdravu so se učenci razdelili v 5 skupin, glede na izražene interese. Naša šola OŠ V parku je imela dve skupini – skupino NIS, ki so jo sestavljali 4 učenci in učenke 8. in 9. razreda, ter skupino PPVI, ki so jo sestavljali trije učenci posebnega programa. Učenci NIS so se vključili v debato na temo Moj načrt,želje za prihodnost in življenje (uresničljivost, plan, pomoč, možnosti) in skupaj z našo pedagoginjo Suzano aktivno in uspešno sodelovali v debati. Učenci PPVI so se vključili v debato na temo Kaj me skrbi v prihodnosti (vključevanje v delovno okolje, moja družina, bivalno okolje). Največ časa in pozornosti so učenci namenili predstavitvi in debati o delovnem okolju, kamor so že sedaj aktivno vključeni v sklopu delovne vzgoje. Ob koncu debatnega srečanja je bilo potrebno izbrati še temo za naslednje šolsko leto kar pa je bil precejšen izziv, saj učence zanima veliko različnih tem. Izbrane so bile kar 3 od štirih tem, ki se med sabo povezujejo: Prosti čas mladih, ljubezen, Stop: nasilju. V prostem času se mladi družijo in zaljubijo, včasih pa se v prostem času srečajo z nasiljem. O vsem tem bo potekala debata naslednje šolsko leto.Vsako leto znova se pokaže, koliko takšno srečanje pomeni vsem našim učencem. Kljub srečanju na daljavo je bilo srečanje preprosto in prijetno, saj smo k temu pripomogli prav vsi udeleženci debatnega srečanja. Ustvarilo se je prijetno druženje, polno nasmehov in pozitivne energije.

Dostopnost
//